Versie 22-06-2021

Webdinge, gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Jaap Vermoolen is de Functionaris Gegevensbescherming van Webdinge Hij/zij is te bereiken via jaap@webdinge.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Webdinge verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren. Webdinge. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Alle gegevens worden beveiligd opgeslagen op onze eigen server of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Webdinge verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Webdinge verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden
Webdinge verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Webdinge blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Webdinge gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Webdinge gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Webdinge en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@webdinge.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Webdinge wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Webdinge neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@webdinge.nl

De soorten persoonsgegevens die worden verzameld

E-boekhouden.nl

Wij maken gebruik van E-boekhouden voor het opstellen van offertes en versturen van facturen. Daarbij verzamelen wij verschillende persoonsgegevens.
De NAW gegevens en jouw bedrijfsgegevens zijn nodig voor het maken van een legale offerte / factuur. De privacyverklaring van e-boekhouden.nl vind je hier.
Het IP adres wordt opgeslagen na het ondertekenen van de offerte. Alvorens een offerte wordt aangevraagd vul je als naast bovenstaande gegevens ook informatie over jouw webwinkel in. Dit account maak je aan op een SSL beveiligde omgeving met eigen email en wachtwoord.

Mollie

Besluit je de factuur via Ideal, Creditcard of Paypal te betalen dan zullen we jouw persoonsgegevens delen met Mollie om de betaling verder af te handelen. Voor de privacyverklaring van Mollie klik hier.

WordPress
Wanneer je als klant een bericht achterlaat via onze website worden je email adres en naam opgeslagen in WordPress. Gegevens die je invult tijdens het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker WordPress. WordPress zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

De bewaartermijn
Gegevens in E-boekhouden.nl worden bewaard in verband met verplichte administratie. De boekhouding wordt 8 jaar bewaard zoals opgelegd door de Belastingdienst. Overige gegevens worden bewaard totdat een klant expliciet de opdracht geeft deze te verwijderen. Voor een verwijderingsverzoek kun je contact opnemen met onze klantenservice.

Rechten als klant
Op inzage van de gegevens die wij van jou hebben en je kunt deze in de *meeste gevallen laten corrigeren of verwijderen.
Je hebt toestemming om bepaalde verwerkingen in te trekken, denk aan het verzenden van nieuwsbrieven
via ons contact formulier of onze support afdeling kun je een klacht indienen of een verzoek doen om je gegevens aan te laten passen.

* We zijn genoodzaakt om bepaalde gegevens te bewaren. Bijvoorbeeld de contactgegevens van actieve klanten om iemand zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Denk hierbij aan spoedvragen maar ook doorlopend onderhoud en updates. Vanuit het oogpunt van veiligheid zijn wij ook genoodzaakt om back-ups te maken. Het is daarom niet mogelijk om gegevens achteraf uit back-ups te laten verwijderen omdat deze dan niet meer correct zijn.

Wijzigingen in privacyverklaring

Webdinge houdt het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg deze verklaring daarom regelmatig, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.